Published using Google Docs
Racing Rules
Updated automatically every 5 minutes
 1. Basisregels

 1. We doen dit voor ons plezier.

Belangrijkste regel. Onderstaande regels zijn er om een wat eenduidiger vorm van plezier te kunnen hebben.

 1. Onsportief gedrag op welke manier dan ook wordt niet getolereerd. Dit geldt zowel voor de races als omgang hier op Discord.

 1. Van iedereen hier wordt verwacht deze regels te kennen. Onwetendheid is geen verdediging. Neem contact op met de crew als je uitleg of verduidelijking nodig hebt.

 1. Bij opzettelijk misbruik van (gebrek aan) regels houdt het gewoon op.

 1. Deelname aan races / kampioenschappen    

 1. Inschrijven voor een event of kampioenschap gaat via de daarvoor bestemde inschrijfpagina. Heb je je ingeschreven, verwachten we dat je deelneemt, je houdt namelijk een plek bezet. Mis je de eerste race zonder afmelden of neem je herhaaldelijk niet deel, kan je worden uitgesloten van volgende races.


 1. Prijswinnaars van vorige seizoen(en) van het kampioenschap maken geen kans meer op dezelfde prijs in nieuwe seizoenen. (Je mag dus wel meedoen en prijzen verdienen. Het mag alleen niet dezelfde prijs zijn, ook niet als deze in een andere raceklasse behaald is.) Indien van toepassing wordt de prijs omgewisseld met de beloning voor de positie onder je.

 1. Zorg dat je hardware up to date is en je een stabiele (bekabelde) internetverbinding hebt. Met een slechte verbinding hinder je anderen meer dan jezelf; je kan hierdoor worden verwijderd van de server.

 1. Voordat je deel neemt aan een event, zorg dat je de meest recente versie van tracks, cars en verplichte apps hebt geïnstalleerd uit het #must-download Discord kanaal. Denk niet dat je die al hebt, want er circuleren diverse versies van van alles online.

 1. Inschrijven voor een race en weergave in de race gebeurt op basis van je echte naam. We vragen daarom ook om hier op Discord je echte naam te gebruiken.

 1. Om zoveel mensen een kans te geven kan je slechts voor één klasse inschrijven; je laatste inschrijving telt.

 1. Bij de inschrijving heb je de mogelijkheid om een skin te kiezen en voor het seizoen start kan je meestal je eigen skin aanleveren. Indien je een dubbele skin hebt gekozen, of als je de custom skin van iemand anders gebruikt, loop je kans een andere skin toegewezen te krijgen. We proberen dit zo goed mogelijk op eerst komt eerst maalt te zetten maar kunnen dit niet garanderen.

 1. Bij kampioenschappen vindt in de week voorafgaand aan de race een kwalificatie plaats. Om deel te kunnen nemen aan de race dien je minstens 1 een geldige kwalificatieronde neergezet te hebben. Lukt dit je niet, dan kan je niet deelnemen aan de race.

 1. Puntentelling

 1. Tijdens kampioenschappen gelden (aparte) prijzen. Houdt hiervoor de betreffende kampioenschappen in de gaten.

 1. Alleen tijdens alle races zijn punten te verdienen, de kwalificaties zijn puur voor de startpositie van de race. Voor race 2 op een dag wordt de startpositie van nr1-10 omgedraaid.

 1. De puntenverdeling is als volgt:

            Plaats 1: 25 pt

            Plaats 2: 18 pt

            Plaats 3: 15 pt

            Plaats 4: 12 pt

            Plaats 5: 10 pt

            Plaats 6: 8 pt

            Plaats 7: 6 pt

            Plaats 8: 4 pt

            Plaats 9: 2 pt

            Plaats 10: 1 pt
            Snelste ronde in de race: 1 pt

 1. Bij finaleraces strijden de beste rijders (meeste punten) per klasse tegen elkaar op een onbekende baan en auto. De winnaars hiervan zullen de hoofdprijzen in de wacht slepen.  Hoeveel rijders hier aan deelnemen hangt af van de finale-track en de deelnemende klassen.

 1. Server instellingen    

 1. Realpenalty met ingebouwde helicorsa (radar) en Sol zijn verplicht en worden afgedwongen. Je wordt gekickt als deze apps niet actief of up-to-date zijn.

 1. Jumpstart wordt bestraft met een drivethrough penalty.

 1. Damage staat uit. Dit betekent niet dat je naar hartelust op elkaar in mag rijden. Hier wordt streng op gehandhaafd.

Dit betekent wel dat je race niet meteen voorbij is door de slordige fout van een ander.

 1. Pitlane speed wordt automatisch aangepast naar de geldende limiet.

 1. Je kan 3 cutwarnings krijgen voordat je een penalty (Drivethrough) krijgt. Een aanstaande cutwarning (geel) kan je voorkomen door tijdig af te remmen nadat je de warning hebt gekregen. De warning wordt dan weer groen.

 1. De virtuele spiegel is afgedwongen.

 1. Een slechte verbinding waarbij de ping (connectie naar server) regelmatig boven de 150ms uitkomt zal worden gekickt. (Bekabelde verbinding en geen downloads/torrents oid hebben lopen voorkomen dit al voor een groot deel)

 1. Circa 5 minuten voor aanvang van een race of kwalificatie zal de server geopend zijn zodat iedereen voldoende tijd heeft om te laden en setups goed te zetten.

 1. Drivethrough penalties dienen in 3 rondes ingelost te worden. Doe je dit niet, wordt je automatisch gekickt of, als de race nog minder dan 3 rondes te gaan heeft, krijg je 20 seconden bij je eindtijd opgeteld.

 1. Aanvang van de race

 1. Zorg dat je tijdig klaar zit voor de race en houdt de aankondigingen in de gaten voor last-minute wijzigingen.
 2. Wanneer je in-game bent; zorg dat je je setup geladen hebt en alles goed ingesteld staat voor je op de startknop drukt om op de grid te komen.
 3. Ben je te laat, zal je vanuit de pitstraat moeten starten; ben je meer dan een ronde te laat, dan kan je gekickt worden, omdat je daarmee kans loopt de race van anderen te verpesten als je dan nog start.

 1. Respecteer altijd degenen met wie je de baan deelt.

 1. De baan ligt tussen de witte lijnen. Ook indien Realpenalty geen overtreding geeft kan racecontrol ingrijpen en een tijdstraf geven.

 1. "er wordt niets gewonnen in de eerste bocht of zelfs de eerste ronde, maar alles kan verloren gaan." Je doel in bocht 1 zou niet moeten zijn om vooraan te komen, maar eerder om een dubbel breed startveld om te zetten naar een enkele rij. Ga niet te wild, ga niet te langzaam van start; in beide gevallen hinder je je tegenstanders onnodig.

 1. In tegenstelling tot de F1 kunnen bij incidenten in de eerste ronde juist zwaardere straffen uitgedeeld worden.

 1. We behouden ons het recht voor om in -het uiterste geval- de race te herstarten.

 1. Inhalen

 1. De verantwoordelijkheid  om veilig in te halen, ligt bij de inhalende rijder. De ingehaalde rijder moet zich hiervan bewust zijn en mag die inhaalactie niet blokkeren. Blokkeren wordt gedefinieerd als twee opeenvolgende lijn wijzigingen. Eenmaal wijzigen van lijn wordt niet als blokkeren gezien.

 1. De rijder vooraan heeft het recht om een willekeurige lijn te kiezen, zolang hij niet als blokkering wordt beschouwd. De rijder die een inhaalbeweging probeert te maken, heeft recht op de lijn wanneer zijn voorwiel naast de rijder van het andere voertuig staat. Leidende auto's hebben het recht om hun favoriete lijn door bochten te nemen. D.w.z. ze kunnen een verdedigingslinie rond de binnenkant van een bocht rijden om hun positie te beschermen, waardoor een aanvallende coureur gedwongen wordt om langs de buitenkant te passeren. Dit blokkeert niet en maakt deel uit van de normale race-etiquette.

 1. Zodra de achterliggende auto zijn voorwielen halverwege naast de rijder van het andere voertuig heeft, wordt ervan uitgegaan dat de achterliggende auto het recht heeft om daar te zijn en dat de leidende rijder de achterlopende rijder voldoende "race ruimte" moet laten. Als er voldoende race ruimte overblijft voor de achterliggende auto, en er wordt incidenteel contact gemaakt tussen auto's, dan wordt het contact beschouwd als "zij-aan-zij". en - binnen het redelijke- als  "een race-incident" .

 1. Coureurs die op het punt staan te worden gelapt, moeten ervoor zorgen dat ze de lappende auto's niet hinderen. Rustig aan de rechte stukken aan weerszijden van de baan of handhaaf de buitenlijn tijdens het nemen van bochten. Als je om wat voor reden dan ook op de binnenlijn zit wanneer je wordt ingehaald, blijf dan daar totdat alle coureurs die je op het punt stonden om je te lappen zijn gepasseerd. Het is niet toegestaan om lappende auto's opzettelijk te blokkeren.

 1. Incidenten

 1. Hoewel botsingen kunnen niet worden uitgesloten, gaan we er in basis van uit dat deze niet met kwade bedoelingen gebeuren, houd daar zelf ook rekening mee.

 1. Indien er botsing plaats vindt; ga er van uit dat Racecontrol hier op zal handhaven indien nodig. Zelf wraak of vergelding nemen, zowel op als naast de baan zal zwaar worden bestraft en kan tot uitsluiting leiden.

 1. Indien je iemand van de baan rijdt, is het wel zo netjes om even te wachten op de betrokkenen. Doe dit dan op een veilige plek (ivm achterliggers) tot alle betrokkenen weer door kunnen. Wacht vervolgens  met inhaalacties op elkaar tot beiden weer 'actief in de race' zijn.

 1. Pas op wanneer er een stevig incident is en iemand de baan blokkeert; de automatische gele vlaggen in beeld zijn niet altijd eenduidig en werken alleen als iemand van de baan is.

 1. Het is de verantwoordelijkheid van niet-betrokken rijders om veilig om het incident heen te komen. (Slow down: Yellow flag, zelfs als die vlag niet zichtbaar is)

 1. Niet-betrokken rijders mogen op die plek geen inhaalacties op andere rijders uitvoeren. (no overtaking under yellow, zelfs als die vlag niet zichtbaar is).

 1. Indien je van de baan raakt is het je eigen verantwoordelijkheid om veilig terug op de baan te komen, ook als je moet keren, steken, spinnen etc. Elke vorm van 'buiten de lijnen' is 'van de baan'.

 1. Iemand die op de baan rijdt heeft altijd voorrang op iemand die terug de baan op komt, zelfs als hij de achterste auto is (Unsafe re-entry). Een naderende rijder moet nog steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten om te vertragen en te reageren om het ongeval te vermijden.

 1. Spraakchat

 1. Alle coureurs kunnen op het Discord spraakkanaal tijdens officiële trainingen, kwalificatieen race-evenementen. Dit is handig om alle chauffeurs op de hoogte te houden van eventuele problemen of vertragingen.

 1. Alle rijders, moeten een push-to-talk-configuratie hebben om overmatig onnodig achtergrondgeluid te voorkomen dat wordt veroorzaakt door de instellingen van sommige mensen.

 1. Praten moet tijdens kwalificatie sessies en races tot een minimum worden beperkt en puur race gerelateerd zijn, zodat de coureurs zich kunnen concentreren en belangrijke informatie duidelijk tussen de coureurs kan worden doorgegeven.

 1. Echte namen moeten worden gebruikt als uw weergavenaam op spraakkanalen om mensen te helpen identificeren met wie ze praten en om eventuele problemen op te lossen.

 1. DNRT-eSports tolereert ook op de spraakkanalen geen enkele vorm van geruzie, pesten of onzin.

 1. Protesten

 1. Protesten zijn er alleen voor competitie- / kampioenschap evenementen.

 1. Voordat u het gebruik van een protest overweegt, moet u de herhaling zelf vanuit zoveel mogelijk hoeken en perspectieven bekijken en proberen onpartijdig naar het incident te kijken. Is een protest gerechtvaardigd?

 1. Gebruik het juiste formulier op de DNRT eSportsservers. (gedeeld in #race-control )

 1. Protesten en klachten met betrekking tot een andere deelnemer moeten op de dag van de race worden ingediend. Alle indieningen buiten het toegewezen venster of protesten zonder informatie worden niet beoordeeld. Als uw protest wordt afgewezen vanwege ongeldige of onjuiste indiening van een protest of ontbrekende of onjuiste informatie, kunt u het protest niet opnieuw indienen.

 1. Een protest moet niet meer en niet minder dan de volgende informatie bevatten;
 1. Naam van het betreffende evenement
 2. Raceklasse en wedstrijdnummer
 3. Deelnemers in kwestie
 4. Exacte tijdstempel van incident
 5. Citeer de exacte regel die is geschonden

 1. Buitensporige ongefundeerde protesten of klachten zullen een reden zijn voor straf / uitsluiting.

 1. Er worden alleen sancties opgelegd als er duidelijke fouten of duidelijke kwaadaardige bedoelingen zijn in iemands daden, of als er herhaaldelijk een verkeerde inschatting is gemaakt. Onbedoeld contact maakt deel uit van autoracen en wordt niet als kwaadaardig beschouwd.

 1. Het indienen van een protest garandeert niet dat het met een straf zal worden opgelost. De situatie wordt beoordeeld en het kan hierdoor zelfs zijn dat je zelf bestraft wordt voor de actie die ingediend wordt; Bedenk dus goed wat je eigen aandeel in de actie is.
 2. Wij doen ons uiterste best om in de week na de race de uitkomsten te beoordelen en verwerken. Waar mogelijk zullen we ook laten zien waarom welke straffen uitgedeeld worden. Houdt hiervoor #race-control in de gaten.

 1. Ten slotte

Het admin-team is allemaal vrijwillig. Ze doen dit uit hun eigen tijd, en geloof het of niet, ze houden er ook niet van om met protesten om te gaan of om hier op Discord of tijdens races als verkeersagent te spelen. Het is veel werk en bij protesten laten we uiteindelijk iemand teleurgesteld of boos achter.

Race control bestaat uit meerdere personen die in overleg tot hun oordeel komen en het is daarom ook niet mogelijk om hier iemand persoonlijk op aan te spreken.

Als je een straf of opmerking krijgt en je vindt dit onterecht, reageer dan op een normale manier, met bewijs en goede argumenten. Ga niet zomaar tekeer.

Heb je een oprechte feedback of verbetervoorstel, kom dan vooral in feedback-and-improvements van gedachten wisselen.

En vooral, have fun!


Wijzigingshistorie

2023                 Eerste versie

2024-01-16        Regel 2b: Eerdere winnaars kunnen nu wel prijzen winnen.